We Are Mauna Kea

O Wakea

`O Wākea noho iā Papa, hānau moku
Hānau ‘o Hawai’i he moku
Hānau ‘o Maui he moku
Ho`i a`e o Wākea noho iā Ho`ohōkūkalani
Hānau ‘o Moloka`i he moku
Hānau ‘o Lāna`ika`ula he moku
Liliopu punalua ‘o Papa iā Ho`ohōkūkalani
Ho`i hou ‘o Papa noho iā Wākea
Hānau ‘o O`ahu he moku
Hānau ‘o Kaua`i he moku
Hānau ‘o Ni`ihau he moku
He `ula a`o Kaho`olawe.

Begotten was Hawai`i, an island
Begottern was Maui, an island
Wākea made a new departure and lived with Ho`ohōkūkalani
Begotten was Moloka`i, an island
Begotten was Lāna`i, an island
The womb of Papa became jealous at it’s partnership with Ho`ohōkūkalani
Papa returned and lived with Wākea
Begotten was Oah`u, an island
Begotten was Kaua`i, an island
Begotten was Ni`ihau, an island
A red rock was Kaho`olawe.

Advertisement
%d bloggers like this: